Fördelar

Archimedys-skruvtransportören medför viktiga förbättringar för planeringen och tillverkningen av skruvtransportörernas spiral. Den nya transportörskruven är utvecklad av Exventys. Av standardmodulerna kan snabbt sammanfogas stora, individuella skruvtransportörer på en sexkantsaxel.

Skruvtransportörens stigning kan varieras genom att kombinera olika typer av spiralmoduler på axeln. Detta strålande drag i optimeringen av matningen eller lossningen är något alldeles nytt.

Spiralen är en gammal idé men någonting likt detta har inte funnits tidigare.
Specialplasten gör transportörskruvarna hala och slittåliga och bulken fastnar inte på skruven. En liten friktion kräver mindre motorereffekter.

Om rengöring eller underhåll måste utföras går det snabbt. Inga besvärliga verkstadsarbeten eller svetsningar behövs längre.Skruvtransportörens korrosionshållfasthet är en extra bonus.

Industrin, livsmedelsindustrin, cleantech, läkemedelsindustrin, gruvindustrin…
Begär en offert. Exventys tekniska stöd betjänar vid beräkning av effekten och hjälper till vid planeringen.

Tillverkning och underhåll

 • Snabb spiraltillverkning
 • Snabbt underhåll: endast det slitna området byts ut
 • Underhåll utan svetsning eller skärbränning
 • Tillverkning utan svetsning

Bättre användbarhet

 • Högre varvtal mot transportörens ram och ingen mellanlagring behövs längre.
 • Den utmärkta balanseringen tillåter högre funktionshastigheter.

Variabilitet

 • Specialprofiler möjliga till vilken som helst specialtillämpning. Se separeringstransportören för druvor.

 • De varierande stigningarna är lätta att förverkliga: t.ex. långsam-snabb-långsam.

 • Ø30 mm minst,

 • Ø900 mm maximalt

 • Befintliga transportörer kan lätt modifieras genom elementbyte.

Ekologin

 • Energisnål på grund av ett mindre effekt- och vridbehov.
 • Miljövänlig också på grund av sin ljudlöshet.
 • Inget behov av sandblästring eller skydd av polyuretanbeläggning mot giftiga metallers korrosion.

Hållfasthet

 • Bättre hållbarhet mot abrasivt slitage, t.ex. i vissa fall tre gånger bättre än stålets.
 • Fullkomlig korrosionstålighet mot syror, baser och övriga frätande kemikalier på grund av elementens råämnen av plast.

Godkänd för livsmedel

 • Godkänd för livsmedel både enligt de amerikanska FDA och bestämmelserna i EU-förordningen 1935/2004 bestämmelserna.
 • Den hala ytan underlättar rengöringen.

Offertbegäran

Request a quote >>

OINONEN Kuljetin-Conveyor, OINONEN Industry Oy, Karlbergsvägen 22, FI 13220 Tavastehus, Finland, tfn. +358 400 319 193,  info@oinonenindustry.fi