Skruvtransportörens användningssyfte

Archimedys skruvtransportör är lämplig till masstransport inom industrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin, djurfodersindustrin, jordbruket, byggnadsindustrin.

Korrosionstålighet, ljudlöshet och ett mindre effektbehov i tillägg till en lätt tillverkning och ett snabbt underhåll garanterar Archimedys spiraler nästan obegränsade användningsmöjligheter i transportörer.

Till tillämpningsmöjligheterna hör dosering, blandning, krossning av lätta fraktioner och en därpå följande blandning.

Kemikalie- och sedimenttransport som förekommer inom vatten- och avfallsvattenhanteringen lämpar sig utmärkt för en spiralkonstruktion av plast 

 

Offertbegäran

Request a quote >>

OINONEN Kuljetin-Conveyor, OINONEN Industry Oy, Karlbergsvägen 22, FI 13220 Tavastehus, Finland, tfn. +358 400 319 193,  info@oinonenindustry.fi